VOORWAARDEN

Optie

Als u nog even moet overleggen, bijvoorbeeld met uw werk, dan kunt u een optie op nemen.

De betreffende periode wordt dan vrijblijvend maximaal 3 dagen voor u vastgehouden. Binnen deze 3 dagen laat u ons weten of de optie wel of niet doorgaat.

Mocht uw verblijf binnen 4 weken gepland zijn, dan kunnen wij daar geen opties meer voor plaatsen.

Annulering

Een reservering gemaakt via deze website of telefonisch is, na een akkoord door Villa Terre Panache, definitief.

Dat wil zeggen dat de reservering direct in ons reserveringssysteem wordt vastgelegd en dat een gemaakte reservering ook niet meer zonder kosten kan worden gewijzigd of geannuleerd. De wet die bepaalt dat consumenten een zichttermijn hebben van 14 werkdagen maakt een uitzondering voor reizen en is hier dus niet van toepassing. (Zie artikel 10 (Uitsluiting herroepings- recht) van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.)

Indien u genoodzaakt bent de reservering te annuleren, dan dient u dit schriftelijk aan ons mede te delen. Een annulering wordt uitgevoerd volgens de RECRON-voorwaarden voor Groepsaccommodaties: Voorwaarden+Groepsaccommodaties+NL+2008.pdf

Bij de boeking zit geen annuleringsverzekering inbegrepen. U dient zelf de afweging te maken of u zich wel of niet voor annulering wilt verzekeren.

Wij adviseren u een groepsannuleringsverzekering af te sluiten want als door ziekte of andere redenen het verblijf niet door kan gaan, dient de huur/reissom wel te worden voldaan. Door hiervoor een groepsannuleringsverzekering af te sluiten, verzekerd u uw groep tegen deze annuleringskosten.

Klik hier: www.recreatieverzekeringen.nl/Annuleringsverzekering-kortlopend-ondernemer/100458 om deze snel en eenvoudig af te sluiten! Let op; Dit kan tot uiterlijk 7 dagen na boeking.

Door de (aan)betaling te voldoen geeft u aan akkoord te gaan met de onze (annulerings)voorwaarden.

Privacy

De door u verstrekte gegevens worden alleen intern gebruikt en niet aan derden doorgegeven voor commerciele doeleinden.

Disclaimer

De informatie op deze site trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen, schroom dan niet deze aan ons voor te leggen!

Villa Terre Panache kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten op deze internetsite.


Copyright Villa Terre Panache

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Terre Panache en het logo Villa Terre Panache waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en handelsnaam, berusten uitsluitend bij Terre Panache VOF. Terre Panache behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Villa Terre Panache. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terre Panache VOF is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

2020 TerrePanache.nl